Unit Kokurikulum Pejabat Pendidikan Daerah Sibu Tingkat 6 Wisma Persekutuan Lot 462, Persiaran Brooke 96000 Sibu Sarawak. Tel : 6084-330544 samb 207 Fax : 6 084-320964 Email : [email protected]

Berita Blog Post New Entry

Jemputan Pertandingan Kokurikulum 2012

Posted by PPD SIBU on February 13, 2012 at 9:40 PM

Sila Maklum Sekolah-Sekolah dijemput untuk menyertai pertandingan berikut. Sila download maklumat dari Pertandingan Terkini.

1. Pertandingan Kuiz Asean

    Sasaran : Sekolah Menengah melalui pendaftaran Online www.penerangan.gov.my  17 Januari - 25 Feb 2012

    Tarikh Pertandingan : 22 Mac 2012 (Di sekolah masing-masing secara Online)

 

2. Pertandingan IFTTZZ G 2

     Sasaran : terbuka kepada semua

     Tarikh Tutup : 24 Feb 2012

     Maklumat lanjut pertandingan ini boleh diperolehi melalui laman sesawang ANGKASA

     (www-angkasa.gov.my) Planetarium Negara (wvvw.angkasa.gov.my/planetarium). Tarikh tutup

    penerimaan borang penyertaan oleh pihak ANGKASA adalah pada 24 Februari 2012.

 

3. Pertandingan Petunjukan Sains

    Maklumat lanjut pertandingan ini boleh diperolehi melalui laman sesawang di www.petrosains.com.my    

    Tarikh tutup penerimaan borang penyertaan oleh Petrosains adalah pada 30 April 2012.

 

4. Pertandingan Perekacipta Muda 2012

     Sukacita dimaklumkan, pihak Persatuan Rekacipta dan Rekabentuk Malaysia (MINDS) akan meneruskan

     penganjuran Pertandingan Perekacipta Muda 2012 sempena Pameran Rekacipta lnovasi dan

     TeknologiAntarabangsa ke-23 (ITEX 2012) di Kuala Lumpur Convention Centre pada 17 - 19 Mei 2012.

      4.1 Setiap rekacipta murid mesti dihantar melalui pihak sekolah masing-masing selewat-lewatnya pada 26

              Mac 2012. Pertandingan ini terbuka kepada kepada semua murid sekolah rendah dan menengah.

      4.2 Pencipta-pencipta boleh menghantar rekacipta mereka sebagai hasilan individu atau secara 

             berkumpulan. Keputusan pertandingan akan diumumkan pada 10 Aprit 2012 melalui laman web MINDS 

             di www.minds.org.my

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments